cafe hạ giá

Vicofa khuyến cáo không nên bán cafe với giá quá thấp

Vicofa khuyến cáo không nên bán cafe với giá quá thấp

Vicofa khuyến cáo không nên bán cafe với giá quá thấp

Vicofa vừa khuyến cáo các DN không nên bán hàng giao theo thời hạn quá xa khi không có dự trữ hàng thực trong kho và chủ động những biện pháp hạn chế rủi ro; đồng thời, cần liên kết chặt chẽ hơn với người sản xuất và kinh doanh cà phê gắn với thị ...